Search Results

Pedro saraiva

48.Kvalitetstänkande i politiken – en parlamentarisk erfarenhet

När Portugal nyligen mötte svåra tider insåg man att det krävde nya färdigheter och nya sätt att arbeta på. Mellan 2009 och 2015 var professor Pedro Manuel Saraiva ledamot i parlamentet. Med en gedigen bakgrund i kvalitets- och faktabaserade metoder var han en starkt bidragande orsak till parlamentets införande av kvalitetsmetodik i sitt arbete. I denna presentation kommer han att dela erfarenheter och tankar om hur kvalitetsmetoder kan bidra till att förstå och förbättra politiska beslut och kvaliteten i demokratiska frågor.

Pedro Manuel Saraiva, professor vid University of Coimbra, Portugal.
Moderator: Lars Sörqvist, tekn. dr i kvalitet och docent vid KTH.
Seminarespråk: Engelska.

0