Återbokningserbjudande inför Kvalitetsmässan 2019
 • Återbokningserbjudande giltligt tom. 28 februari 2018


  Bokningen ger er 2017 års priser. Efter 28 februari sker en prishöjning
 • Pris: 2 595,00 Kr
 • Pris: 5 900,00 Kr
 • Pris: 1 400,00 Kr
  Utställarförsäkringen är en sakförsäkring som täcker värdesaker upp till 300 000 kr. Försäkringen kan sägas upp om utställaren har egen täckande försäkring. Skall meddelas skriftligt via e-post.
 • Ange ett värde större än eller lika med 6.
 • 0,00 Kr
 • Pris och betalningsvillkor

  Registreringsavgiften 5.900 kr faktureras direkt. 20 % av platshyran förfaller till betalning 180 dagar före mässans öppnande.
  80 % av platshyran, utställarförsäkring samt övriga beställningar på Kvalitetsmässan förfaller till betalning 60 dagar före mässans öppnande.
  Eventuella tillkommande beställningar på Svenska Mässan kommer att regleras efter mässans avslut.
  Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per mån. Annullering av order medför icke befrielse från erläggande av beställningar.
  Moms tillkommer på alla priser.
0