Den Smarta Staden

Den ökade urbaniseringen ställer nya krav på både invånare och infrastruktur. Idén om den smarta staden har sin grund i hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet, där digitaliseringen ses som en viktig lösning för morgondagens många utmaningar.

Under Kvalitetsmässan 2017 kommer vi för första gången skapa ett konceptområde som vänder sig exklusivt till leverantörer och köpare av smarta samhällstjänster. Är du och ditt företag intresserade av att finnas med där framtidens möjligheter möter dagens förutsättningar? Platserna är begränsade, vi har plats för 21 aktörer.

Kostnaden för att vara med och visa upp hur er organisation bidrar till Den Smarta Staden är 35 000 SEK för tre dagar (el, internet och byggnation inkluderat). Detta är ett unikt tillfälle för er att knyta nya kontakter och visa upp hur ni bidrar till en smartare stad.

Boka Station

Boka station på Den Smarta Staden

 • Pris: 35 000,00 Kr Antal:
 • Namnet kommer att synas i utställarförteckning, både på webben och i den tryckta mässtidningen. • Fakturaadress, om annat än ovan

 • Detta kommer med både i utställarförteckningen samt i mässtidningen.
  Bestämmelser och betalningsvillkor:

  100 % av platshyran, utställarförsäkring samt övriga beställningar hos Kvalitetsmässan AB
  förfaller till betalning 60 dagar före mässans öppnande.
  Eventuella tillkommande beställningar på Svenska Mässan kommer att regleras efter mässans avslut.
  Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per mån.
  Annullering av order medför icke befrielse från erläggande av beställningar.
  Moms tillkommer på alla priser.

  Bestämmelser för utställare på Kvalitetsmässan (Öppnas i nytt fönster)
0