Talarmöjligheter

Öppet Forum
Arrangera ett 30 minuters seminarium som är tillgängligt för både konferensdeltagare och mässbesökare. Lokalerna är placerade bland montrarna i utställningen. Seminarierna är indelade i följande tema-områden:

  • Tema: Ledarskap & Utveckling
  • Tema: Skola & Utbildning
  • Tema: Vård & Omsorg
  • Tema: Samhälle

Pris: 10 500 kr.

Konferensseminarium
Som utställare har du den exklusiva möjligheten att ta plats bland regeringsföreträdare och toppchefer i 2019 års mest spännande konferensprogram. Att arrangera ett eget konferensseminarium är bästa sättet att nå och påverka en intresserad krets av beslutsfattare.
Pris: 70 000 för 60 min och 75 000 kr för 80 min. Anmälan senast 1/3 2019.

 

0