Hypergene’s Lunchseminarium: Digitaliseringens potential för en effektivare styrning

Datum: 15 november
Tid: kl 12.20–13.15 Seminariet inleds med 15 minuter lunch och samtal vid borden.
Lokal: R11-12

Digitaliseringen av offentlig sektor är avgörande för effektivisering och ökad kvalitet inom skola, vård och omsorg. Debatten handlar dock oftast om mötet mellan brukaren och det offentliga. En avgörande pusselbit saknas: chefernas förutsättningar att bidra till förändringstempot.

Rätt digitalisering kan bidra till effektiv planering, uppföljning och analys av verksamheterna inom myndigheter, landsting och kommuner – men många sitter fast i gamla IT-lösningar eller system som inte fått avsedd effekt. Hur ska digitaliseringen bidra till en effektiv styrning av offentlig verksamhet och därmed skapa förutsättningar för mer nytta till brukarna?

Talare:
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, SLL, Anette Ömossa, ekonomidirektör, Järfälla kommun.
Moderator: Robin Askelöf, marknadschef, Hypergene

 

Anmälan till Hypergene's lunchseminarium

Jag anmäler mig till Hypergene's lunchseminarium på Kvalitetsmässan den 15 november kl 12.20-13.15 .
Seminariet är kostnadsfritt. Dock tas en avgift på 300 kr exkl moms ut vid uteblivet deltagande som ej meddelats före 30 oktober.
0