|

UTVÄRDERING MED KONFERENSDELTAGARE

Antalet deltagare ökade från förra gången med ca 200 personer. Kvalitetsmässan samlade 4 400 konferensdeltagare från hela Sverige och till viss del från övriga Norden. Dessutom ökade nöjdheten med flera viktiga delar av arrangemanget:

  • Utbudet av seminarier i programmet
  • De praktiska arrangemangen på Svenska Mässan
  • Den kunskap och idéer man fick med sig hem till den egna verksamheten
  • Kvällsarrangemangen på GöteborgsOperan respektive Svenska Mässan
  • Kvalitetsmässan som helhetsarrangemang.

 

Allt detta gör givetvis att intresset för att delta även nästa gång 2017 ökade bland deltagarna.

 Utvärdering med konferensdeltagarepdf_file

0