Tema: Det nya Sverige

Temat för Kvalitetsmässan 2017 är:  “Det nya Sverige”.

Sverige är ett land i snabb omvandling – på många sätt. Den svenska välfärden förändras i takt med nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer och nya idéer för bättre verksamheter är en förutsättning för att behålla en välfärd i världsklass.

0