UTVÄRDERING AV KVALITETSMÄSSAN

Den fjortonde Kvalitetsmässan lockade som vanligt stor publik till Svenska Mässans lokaler i Göteborg, 4 400 konferensdeltagare och totalt 9 925 dagsbesök. Dessutom fanns 144 utställare på plats. Mässan bjöds som vanligt en blandning av yrkesmässig vardagsnytta, tankeställare och underhållning.

Sektorsfördelning av besökare 2015:

 • Kommun

 • Landsting

 • Stat

 • Organisationer

 • Annat

Har Du en chefsposition inom Din verksamhet?

 • Ja

 • Nej

Har du ansvar för att utveckla personal?

 • Ja

 • Nej

 • Vet ej

Har Du inflytande över inköp till Din organisation?

 • Ja som beslutsfattare

 • Ja som konsulent

 • Nej