PwC’s Lunchseminarium: Systematiskt säkerhetsarbete, hur kan vi förbättra säkerheten på ett strukturerat sätt

Datum: 14 november 2017
Tid: kl. 11.50-13.20
Lokal: Bryggan

Seminariet kommer att beröra aktuell lagstiftning såsom GDPR och NIS direktivet, liksom trender i omvärlden som påverkar vårt arbete och vilka hot vi ställs inför i och med vår digitaliserade omvärld. PwC kommer att ge konkreta förslag på hur man som organisation kan arbeta på ett systematiskt sätt med att förbättra sin säkerhet.

Talare: Michael Eyram Cyber security PwC

Anmälan till PwC's lunchseminarium

Jag anmäler mig till PwC's lunchseminarium på Kvalitetsmässan den 14 november kl 11.50-13.20.
Seminariet är kostnadsfritt. Dock tas en avgift på 300 kr exkl moms ut vid uteblivet deltagande som ej meddelats före 30 oktober.
0