19.Administration, en onödig pålaga eller ett viktigt stöd för kvalitetsutveckling?

19.Administration, en onödig pålaga eller ett viktigt stöd för kvalitetsutveckling?

Är administration en belastning som tynger verksamhetschefer och stjäl tid från viktigare arbetsuppgifter, eller är bilden mer komplex än så? Administration är i många fall en förutsättning för att ha ordning och reda, samtidigt som det finns administration som inte skapar ett mervärde. Här presenteras aktuella rön från forskning och representanter från skola och äldreomsorg delar med sig av sina erfarenheter. Ett inspel ges från ett aktuellt utvecklingsprojekt med målet att effektivisera och förenkla administrationen.

Lisa Björk, utvecklingsledare i organisation och ledarskap VGR, Madeleine Eriksson, vård- och omsorgschef Vårdstyrkan och Dzenan Mahic, rektor Trollhättan.
Moderator: Leif Eldås, projektledare SKL.

0