Äldrevänlig stad – i dialog med 60+

16 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Vård/Omsorg

Äldrevänlig stad – i dialog med 60+

Uppsala är medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Vi vill förbättra äldres möjligheter till ett tryggt och stimulerande liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Ta del av vårt dialogarbete.

Roger Jo Linder, projektledare Äldrevänlig stad, Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun.

0