Ängelholm: Sveriges första agila kommun

15 Nov 2017
12:15 - 12:45
Tema Ledarskap

Ängelholm: Sveriges första agila kommun

Vi berättar om Ängelholms resa till Sveriges första agila kommun för utveckling och service, och om det EFS-projekt som du pågår för att säkra alla ledares och medarbetares nödvändiga kompetent.

Lilian Eriksson, Kommundirektör och Cecilia Nelander Olsson, Projektledare ESF-projektet.
Seminariearrangör: Ängelholms kommun

0