Arbetsförmedlingen om förnyelseresan

16 Nov 2017
10:00 - 10:30
Tema Ledarskap

Arbetsförmedlingen om förnyelseresan

Arbetsförmedlingen, en av Sveriges viktigaste myndigheter med drygt 14 000 medarbetare, berättar om förnyelse, förflyttningar och utmaningar inom ledarskap och kunddrivet förbättringsarbete.

Anna-Lena Wakenius o. Anna Johansson, chefer för N. Halland respektive Bohuslän.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

0