Är jämlika välfärdstjänster möjligt?

15 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Samhälle

Är jämlika välfärdstjänster möjligt?

Hur gör vi för att få en mer jämlik hälsa och vård och ett kulturliv som är tillgängligt för alla? Trots att hälsan generellt sett förbättrats så ökar skillnaderna mellan olika grupper i samhället.

Bland annat representanter från primärvården, kulturen och jämlik vård.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen.

0