2.Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden?

2.Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden?

Kvalitet har länge varit ett svenskt signum. Ordning och reda har lagt en stabil grund för effektivitet, export och konkurrenskraft. Det går rent av att säga att vi har byggt upp ett kvalitetsland. Men vad kännetecknar svensk kvalitet? Och hur behåller och förstärker vi vår position som kvalitetsnation i en framtid som präglas av digitalisering, innovation, globalisering och hållbarhet?

Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac, Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.
Seminariearrangör: Swedac.

Se Peter Strömbäck, gd Swedac om sin medverkan på Kvalitetsmässan

0