Bra bostäder för alla

15 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Samhälle

Bra bostäder för alla

Fler bostäder behövs, snabbt, och särskilt för människor med mindre plånböcker. Genom att byggherrar och kommuner samarbetar kan tiden från idé till färdigt hem snabbas på. Vi diskuterar möjligheter!

Sacha Pardon, BoKlok, Paula Örn (S), Ale kommun och Dennis Jeryd (S), Lerums kommun.
Seminariearrangör: BoKlok.

0