Den åldrande befolkningen – en resurs att ta tillvara på

15 Nov 2017
14:45 - 15:00
TV-studion

Den åldrande befolkningen – en resurs att ta tillvara på

Bodil Jönsson, professor emerita Lunds universitet.

0