12.Den nya kontinuitetsvården – men hur?

12.Den nya kontinuitetsvården – men hur?

Den svenska sjukvården har under en längre tid satsat mycket på utveckling och förbättring av akut specialistvård och bättre tillgänglighet i vården. Men lite har gjorts när det gäller kontinuitet i vården. Det kan tyckas märkligt då de kroniskt sjuka och äldre, som använder ca 80 till 85 % av vårdens samlade resurser, är de med allra störst behov av samordnad och kontinuerlig vård. Möt två av Sveriges största regioner som med gränsöverskridande arbetsformer med samtliga kommuner inom regionerna bestämt sig för att ta tag i denna utmaning. Företrädare för Region Skåne och Västra Götalandsregionen, samt en panel bestående av beslutsfattare och policyaktörer inom området.

Presentationer: Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen och Rita Jedlert, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne.
I panelen: Agneta Karlsson (S), statssekreterare Socialdepartementet, Hans Karlsson, direktör för avd. vård och omsorg SKL, och Fredrik Lennartsson, generaldirektör Vårdanalys.
Moderatorer: Dag Norén, seniorkonsult och Caroline Andersson, vd, Governo.
Seminariearrangör: Governo.

0