Digitalisering för lärande

16 Nov 2017
10:00 - 10:30
Tema Skola/Utbildning

Digitalisering för lärande

Robotar, biomekaniska öar och skrivverktyg är några exempel på digitala lösningar i skolor och förskolor i Kungsbacka. Vi berättar hur vi använder digitaliseringen som hjälp för elever att nå målen.

Gertie Ekdahl-Axelsson, specialpedagog och Hanna Askelund, enhetschef Kungsbacka kommun.
Seminariearrangör: Kungsbacka kommun.

0