Digitalisering, innovation och risk

15 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Ledarskap

Digitalisering, innovation och risk

Nya digitala verktyg ger möjligheter till en ny typ av kommunal service och nya arbetssätt. Men hur går man tillväga för att hantera digitaliseringens risker? Vi visar enkla exempel från bla Danmark.

Sara Linge & Mats Dahl, KPMG. Specialister kommunal styrning och digitalisering.
Seminariearrangör: KPMG.

0