Digital skola skapar innovation och kvalitet

15 Nov 2017
15:15 - 15:45
Tema Skola/Utbildning

Digital skola skapar innovation och kvalitet

På Hallsta skola i Norrtälje kommun använder personalen digitala verktyg för att säkerställa kvalitet och utveckling. Därigenom skapas en likvärdig skola för alla.

Pia Johansson, lärare, Magdalena Stare, rektor och Martin Einarsson, bitr. rektor , Norrtälje kommun.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

0