Drivkraft och samverkan skapar trygghet

15 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Samhälle

Drivkraft och samverkan skapar trygghet

Norrtälje kommun skapar trygghet genom samarbete mellan kommun, polis, föreningar, näringsliv, kyrka och andra myndigheter – på riktigt!
 
Marita Bertilsson, avdelningschef Trygg i Norrtälje kommun.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

0