Farliga utsläpp stoppas uppströms

16 Nov 2017
12:15 - 12:45
Tema Samhälle

Farliga utsläpp stoppas uppströms

Alla föroreningar som finns i avloppsvattnet kan inte tas om hand i reningsverk. Vid Skebäcks reningsverk i Örebro har man därför börjat jobba uppströms, det vill säga genom att förebygga miljöfarliga utsläpp direkt vid källan. Man informerar också allmänheten om vad som får spolas ner i avloppet och ställer krav på industrin. Det systematiska arbetet inom Uppströmsprojektet har gett resultat. Allt slam som producerats på Skebäck sedan 2012 har klarat kraven för spridning till åkermark, kostnaderna har minskat och mindre mängd skadliga ämnen släpps ut i Svartån och Hjälmaren.

Helena Hasselquist, miljöingenjör Örebro kommun, tekniska förvaltningen, Reningsverket.

0