21.80 förbättringar per person och år!

14 Nov 2017
13:20 - 14:20
A3-4

21.80 förbättringar per person och år!

C2 Management har arbetat i 15 år med ständiga förbättringar, både hos sina kunder och hos sig själva. Kultur och struktur för ständiga förbättringar är intimt sammankopplade, förbättringsarbete ska vara roligt, engagerande, utvecklande och skapa värde för alla involverade. Mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016, C2 Management, delar med sig av sina erfarenheter för ett lyckat förbättringsarbete.

Lars Nilsson, vd C2 Management AB och Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

0