Inställd! – Från förfall till pånyttfödelse

16 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema-Samhalle

Inställd! – Från förfall till pånyttfödelse

Fastighetsägare i Gamlestaden enades om ett trygghets- och utvecklingsarbete i stadsdelen. Resultatet är ökad trygghet och trivsel bland de boende, minskad brottslighet och ökad attraktivitet för området.

Helena Holmberg, Verksamhetsledare, Fastighetsägare i Gamlestaden.

0