Går det att styra med tillit?

15 Nov 2017
10:20 - 10:35
TV-studion

Går det att styra med tillit?

10.20–10.25: Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen.
10.25–10.35: Inga-Britt Ahlenius, f d Riksrevisionen och FN.

0