GDPR- Del i informationssäkerhetsarbetet

16 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Samhälle

GDPR- Del i informationssäkerhetsarbetet

Föreläsningen fokuserar på hur efterlevnaden av GDPR ska kunna säkerställas över tiden – som en naturlig del i organisationens informationssäkerhetsarbete. Demo av DIGFrame-modulen i Stratsys.

Jens Ingelsäter, DirSys & Ida Kronberg, Stratsys
Seminariearrangör: Stratsys.

0