GDPR i arbetet mot kränkande behandling

14 Nov 2017
10:45 - 11:15
Tema Skola/Utbildning

GDPR i arbetet mot kränkande behandling

Insamling av relevant data kan vara ett effektivt hjälpmedel för att föregripa och komma tillrätta med kränkningar i skolan. Men vilka begränsningar sätter EU:s kommande Dataskyddsförordning?

Simon Jernelöv, Konsult inom skoljuridik på JP Infonet.
Seminariearrangör: JP Infonet.

0