Grön finansiering – ett verktyg i kommun

15 Nov 2017
10:45 - 11:15
Tema Samhälle

Grön finansiering – ett verktyg i kommun

Gröna kommunala investeringsprojekt finansieras idag allt mer med gröna lån och gröna obligationer. Lär dig mer om hur kommuner använder sig av finansieringen för att göra hela projektet grönt.

Björn Söderlundh, utlåningschef Kommuninvest och Bas Thijssen, Skövde kommun.
Seminariearrangör: Kommuninvest.

0