Förbättra läsförmågan och höj skolresultaten med hjälp av AI och digital teknik

14 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Skola/Utbildning

Förbättra läsförmågan och höj skolresultaten med hjälp av AI och digital teknik

Få kunskap hur det ligger till med elevernas läsförmåga på alla skolor i kommunen. Med AI och digital teknik som bygger på forskning från Karolinska institutet är detta möjligt och ger effekt på resultaten.

Bo Kristoffersson, skolchef, rektor och digitaliseringsexpert.
Seminariearrangör: Lexplore AB.

0