Avslutning – Hur ser framtiden ut för politiken och samhället i Brexit och Trumps era?

16 Nov 2017
15:45 - 16:30
Kongresshallen

Avslutning – Hur ser framtiden ut för politiken och samhället i Brexit och Trumps era?

Ed Miliband, tidigare ledare för Labour i Storbritannien och nu parlamentsledamot för Doncaster North kommer att diskutera sina tankar kring Brexit och Trump. Vad hände och hur ser utmaningarna ut framåt och hur påverkar det politikens och samhällets framtid?

Ed Miliband, f d partiledare Labour.

0