8.Hur ser framtiden ut för demokratin i dagens demokratier?

8.Hur ser framtiden ut för demokratin i dagens demokratier?

Väl fungerande demokratier bygger på tillit. Tillit till samhällsinstitutioner och till sina medmänniskor. Länder med hög tillit har i regel stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet. Men tilliten håller på att ersättas av rädsla som kan förändra vår syn på demokratin som styrelseskick. Kommer den att överleva i en tid av ökande populism, extremism och så kallade fake news? Är västvärldens demokratier så starka som vi tror?

Inger Jägerhorn, f d utrikeschef DN, Felix König, politisk sakkunnig hos kulturministern och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD.
Moderator: Elisabet Höglund, journalist och författare.

0