Hyreskontrakt, varför då?

14 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Samhälle

Hyreskontrakt, varför då?

Kom och lyssna på hur kommuner har tillämpat alternativa finansieringslösningar och därmed frigjort kapital för att klara de stora investeringsbehoven som många kommuner just nu står inför.

Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande, Ale kommun och Jonas Nyberg, ordförande utskottet Samhällsbyggnad, Tierp kommun.
Moderator: Jörgen Larsson, affärsutvecklingschef Skanska
Seminariearrangör: Skanska

0