Ideburna organisationer vill vara med

16 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Vård/Omsorg

Ideburna organisationer vill vara med

Är hälso- och sjukvården redo för det? Vi berättar om inspirerande exempel på aktuella samarbeten mellan offentlig hälso- och sjukvård och ideella organisationer i Västra Götaland genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Martin Dohlsten, regionutvecklare VGR.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen.

0