Innovationsupphandling fallprevention

15 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Vård/Omsorg

Innovationsupphandling fallprevention

Region Skåne har lockat företag och entreprenörer att bidra till nya lösningar på det väl kända problemet med fallolyckor inom vården. Målet med upphandlingen är att reducera fall i med minst 20 %.

Lotta Ekwall-Möller & Daniel Ljungberg, Region Skåne, Koncerninköp.
Seminariearrangör: Region Skåne.

0