Intensiv hemrehabilitering i samverkan

15 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Vård/Omsorg

Intensiv hemrehabilitering i samverkan

Ett nytt interprofessionellt arbetssätt inom hemtjänst med helhetsfokus har etablerats för att uppnå ökad kvalitet, förbättrad hälsa och lägre kostnader? Hur går det till, och vad skapar framgång?

Johnny Holmberg, projektledare, ReHabenheten, Eskilstuna kommun

0