Involvera mera – involvera flera!

14 Nov 2017
16:45 - 17:15
Tema Vård/Omsorg

Involvera mera – involvera flera!

Hur får kunden inom äldreomsorgen ett ökat inflytande över sina måltider? Hur gör vi måltidssituationen till en upplevelse för alla sinnen? Vad händer när krögaren kommer till storhushållsköket?

Jenny Håkansson, kostchef MatOmsorg, Vård- och Omsorgsförvaltningen, Helsingborg.

0