Juridifieringen av socialtjänsten

16 Nov 2017
10:00 - 10:30
Tema Vård/Omsorg

Juridifieringen av socialtjänsten

Inom socialtjänsten förkommer en juridifiering i betydande omfattning. Större fokus på regelverk som överordnat, ett bevis av vad som är rätt och fel. Vad innebär detta för välfärdssamhället?

Beatrice Nordebrink, Konsult inom socialrätt på JP Infonet.
Seminariearrangör: JP Infonet.

0