68.Kan en personcentrerad nära vård vara svaret på vårdens utmaningar?

68.Kan en personcentrerad nära vård vara svaret på vårdens utmaningar?

Samhället står inför stora utmaningar. Vården är sjukhustung och håller inte samman. Hälsan i befolkningen är långt ifrån jämlik. Dessutom upplever många patienter att de inte görs delaktiga i sin egen vård. Vårdförbundet menar att en personcentrerad nära vård kan möta dessa behov på ett bra sätt. Vi bjuder in till ett samtal om hur framtidens nära vård kan bidra till en hälsofrämjande och sammanhållen vård för patienten och en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Marie Bladh, verksamhetsutvecklare Hälsostaden Ängelholm, Emma Spak, SKL, fd ordförande i SYLF, Catarina Wallengren, GPCC och Britt-Marie Ahrnell, patient/närstående.
Seminariearrangör: Vårdförbundet.

0