6.Kan ständiga förbättringar lösa välfärdens utmaningar?

6.Kan ständiga förbättringar lösa välfärdens utmaningar?

I Tranås kommun jobbar vi med ständiga förbättringar för att kvalitetssäkra våra verksamheter. Vi delar med oss av lärdomar från implementeringen i hela kommunen. Ta del av ett exempel från Socialtjänsten och processen för ekonomiskt bistånd, där ökad kvalitet för kunden och bättre arbetsmiljö för medarbetarna gav 20% lägre kostnader.

Christel Esbjörnsson, kvalitetssamordnare, Camilla Tjäder, sektionschef Individ- & familjeomsorgen, Ann Elofsson, enhetschef Arbetscentrum och Åsa Skoglund, enhetschef ekonomiskt bistånd, Tranås kommun.
Seminariearrangör: Tranås kommun.

0