KOLinfo – Patientutbildning på Internet

16 Nov 2017
12:15 - 12:45
Tema Vård/Omsorg

KOLinfo – Patientutbildning på Internet

KOL-teamet på Skaraborgs sjukhus och en grupp personer med lungsjukdomen KOL har tillsammans skapat ett interaktivt webbaserat verktyg KOLinfo, som ska främja hälsan och ge kunskap vid KOL.

Margaretha Lundin, kurator i KOL-teamet

0