Kommer offentlig sektor att överleva?

16 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Ledarskap

Kommer offentlig sektor att överleva?

Seminariet berör frågor om offentlig sektors framtida konkurrenskraft och överlevnad, vad ser vi för viktiga utmaningar och vad krävs av oss för att möta förändringarna som behöver genomföras.

Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör i VGR.
Seminariearrangör: Västra Götalandsregionen

0