Kvalitet i äldreomsorgen enligt SIS

15 Nov 2017
14:30 - 15:00
Tema Vård/Omsorg

Kvalitet i äldreomsorgen enligt SIS

2015 blev den svenska standarden för kvalitet i äldreomsorgen klar. Sedan dess har en undersökning gjorts, en vägledning tagits fram och ett europeiskt arbete inletts. SIS berättar om arbetet hittills.

Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS, Alexandra Antoni, projektledare, SIS.
Seminariearrangör: SIS.

0