Kvalitet och kvalitetssystem i högre utbildning

14 Nov 2017
15:00 - 15:30
TV-studio

Kvalitet och kvalitetssystem i högre utbildning

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Jenny Johannisson, vice rektor Högskolan i Borås, Mette Sandhoff, vicerektor Göteborgs universitet och Mats Granér, enhetschef Samhällsanalys Västra Götalandsregionen.

0