Kvalitetssäkra er skolorganisation!

16 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Skola/Utbildning

Kvalitetssäkra er skolorganisation!

Ta del av praktiska exempel på hur smarta verktyg specifikt framtagna för utbildningssektorn kan underlätta skolans resursplanering, systematiska kvalitetsarbete och hantering av statsbidrag.

Ulrika Munkby, Stratsys
Seminariearrangör: Stratsys.

0