7.Lägsta pris inte alltid mest fördelaktigt

14 Nov 2017
10:50 - 11:50
A1

7.Lägsta pris inte alltid mest fördelaktigt

Förändringarna i LOU ökar fokus på kvalitet och hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar. Offentliga verksamheter förväntas i högre grad ta sociala hänsyn, ställa miljökrav och se till livscykelkostnader istället för att utgå från lägsta pris. Skellefteås kommunrevision tyckte att det lägsta priset inte alltid gav det ekonomiskt mest fördelaktiga resultatet. Trots motstånd från professionella upphandlare utformade man därför ett eget upphandlingsunderlag, som byggde på att leverantörerna skulle visa vad de kunde erbjuda för en given summa. Modellen är nu accepterad som ett alternativ till traditionell upphandling.

Inledare och moderator: Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten.
Dick Hellman, ordförande kommunrevisionen Skellefteå kommun och Anna Kelly, Implement Consulting Group.

0