Länsstyrelserna digitaliserar styrningen

14 Nov 2017
13:00 - 13:30
Tema Ledarskap

Länsstyrelserna digitaliserar styrningen

Vad innebär det att digitalisera en myndighets verksamhetsstyrning? Länsstyrelserna, som är mitt uppe sin resa, berättar om erfarenheter och framgångsfaktorer i sitt verksamhetsutvecklingsarbete.

Suzanne Jacobsson, avd.chef verksamhetsstöd och Mehmet Songojeva, verksamhetscontroller Länsstyrelserna.
Seminariearrangör: Hypergene

0