Ledarskap och verksamhetsutveckling

14 Nov 2017
13:45 - 14:15
Tema Ledarskap

Ledarskap och verksamhetsutveckling

Hur hänger ledarskap och verksamhetsutveckling ihop med lönsamhet, kvalitet, motivation och nöjda medarbetare?

Christer Hellstrand, Senior Partner, Canea
Seminariearrangör: Canea

0