Ledningssystem i vården

15 Nov 2017
10:00 - 10:30
Tema Vård/Omsorg

Ledningssystem i vården

Du får praktiska exempel på hur ett modernt IT -stöd ger möjligheter till högre vårdkvalitet, mindre tidsspill effektivare processer och ständiga förbättringar för vård- och omsorgssektorn.

Erik Carlsson, Key Account Manager IT & Mattias Forslund, Tender Manager, Canea.
Seminariearrangör: Canea.

0