Malmö arbetar formativt med alla skolor

14 Nov 2017
11:30 - 12:00
Tema Skola/Utbildning

Malmö arbetar formativt med alla skolor

Pedagogisk inspiration Malmö koordinerar, via visuell styrning med agila principer, lokalt anpassat professionsstöd med utgångspunkt i Malmö stads skolors systematiska kvalitetsarbete.

Anders Nilsson, enhetschef Pedagogisk Inspiration Malmö, Malmö stad.

0